100% for Børnene arbejder der, hvor ingen andre er.

I 100% for Børnene arbejder vi for, at alle vores projekter skal blive økonomisk bæredygtige.

I 100% for Børnene arbejder vi for, at alle vores projekter skal blive økonomisk bæredygtige. Projekterne handler derfor bl.a. om opstart af små virksomheder for børnenes familier, selvforsynende køkkenhaver og regulering af ‘school fees’ således at de familier med den største indkomst betaler mere til vores skoler. Derfor arbejder vi også med lokale partnerskaber: Vores lokale partnere skal lære af hinanden.

Vi arbejder især med at skabe adgang til kvalitetsuddannelse. Uddannelse er essentielt for økonomisk bæredygtighed. Børnene skal have relevante kvalifikationer for at kunne få et arbejde. Derfor er uddannelse af lærere også en del af vores arbejde. Den viden lærere giver børnene om sundhed og rettigheder er afgørende for, at de kan gå i skole, få et job og fastholde det.

100% for Børnene og FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

FNs Verdensmål skaber rammen for alle vores projekter på den måde, at vi arbejder med at sikre fremgang, hvad gælder de udfordringer, som målene adresserer. Men vi kan ikke nå i mål med Verdensmålene, hvis ikke vi har civilsamfundet med. I vores projekter formidler vi derfor Verdensmålene til børn og unge i Danmark, Ghana og Kenya. Det har f.eks. taget form som projektet Poetic Empowerment, der med udgangspunkt i Verdensmålene havde til formål at skabe dialog og kulturel udveksling mellem børn bosat i hhv. Danmark og Ghana.

VERDENSMÅL 17
PARTNERSKABER FOR HANDLING

Hvor 100% for Børnene i starten arbejdede med velgørenhed, arbejder vi nu med udvikling. Vi oplever, at udvikling går hånd i hånd med globale partnerskaber. Det gælder samarbejde på tværs af vores partnere i Danmark, Ghana og Kenya, men også involvering af de mennesker som projekterne berører. Vi arbejder derfor altid for at skabe relationer som kan opretholde sig selv og som kan opretholde projekterne i fællesskab.

VERDENSMÅL 4
KVALITETSUDDANNELSE

At give børn en tryg hverdag med faste rammer er et fokus som er gennemgående for vores projekter. Skolen er en institution som kan tilbyde dette. Alle børn har ret til uddannelse uagtet om de er handicappede, forældreløse gadebørn eller bor på en losseplads.

VERDENSMÅL 10
MINDRE ULIGHED

De børn vi arbejder med kommer fra meget fattige familier og/eller er handicappede i kulturer hvor fattigdom og handicap bliver betragtet som mindreværdigt. For mange gadebørn og handicappede børn oplever at få frataget deres politiske stemmer. Vi ønsker derfor at oplyse om deres rettigheder.

VERDENSMÅL 3
SUNDHED OG TRIVSEL

For at børn kan trives i skolen skal de have energi. Det får de fra deres kost. Alt for ofte er det måltid, de får på skolen, det eneste de får. Sammen med vores partnerorganisationer etablerer vi madprogrammer, så børnene minimum får et dagligt måltid. For at sikre at handicappede børn også har adgang til sundhed, arbejder vi tæt med sundhedsklinikker om at hjælpe de forældre, der ikke selv kan sikre deres børn den nødvendige pleje.

Seneste artikler

da_DK