100% FOR BØRNENE ARBEJDER DER, HVOR INGEN ANDRE ER

I 100% for Børnene arbejder vi med udsatte og marginaliserede børn og unge i Kenya og Ghana. Vi sikrer, at disse børn har adgang til uddannelse, beskyttelse og sundhed. 

DONER ET BELØB

Støt vores arbejde med et valgfrit fradragsberettiget beløb.

MEDLEMSKAB

Det koster kun 100 kr. om året at være medlem af 100% for Børnene.

DONER DIN TID

Bliv en del af fællesskabet og gør samtidig en stor forskel som frivillig.


DE TRE

SPOR

Fundamentalt i børn og unges liv ser vi tre kerneområder. Børn og unge skal have adgang til kvalitetsuddannelse, de skal beskyttes mod alle former for overgreb og så skal de have lige adgang til sundhed. 

Som første grundpræmis for en bedre verden for alle børn og unge, skal alle børn have adgang til kvalitetsuddannelse. Det betyder, at børn har adgang til gratis uddannelse, veluddannede lærere, skolemateriale og at de derigennem opbygger personlighed, talenter og evner, som bliver afgørende for at bryde ud af fattigdom, tage del i beslutningsprocesser og kræve deres rettigheder. Dernæst skal vi beskytte børn i alle sfærer af deres liv. Vi skal sikre, at ingen børn lider under vold, udnyttelse og overgreb, og at deres rettigheder håndhæves. Sidst, men ikke mindst skal vi sikre, at børn og unge har lige adgang til sundhedsydelser og rettigheder. Det inkluderer seksuel og reproduktiv sundhed, så vi kan forhindre, at unge piger bliver gravide, ikke kan gå i skole under deres menstruation, kønsbaseret vold og meget mere.

2022

0
0
0
0

UDDANNELSE

Adgang til kvalitetsuddannelse er afgørende for børns trivsel, udvikling og fremtidsmuligheder. Det er gennem uddannelse, at børn tilegner sig vigtige livsegenskaber såsom kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning, og det er også her, at børn udvikler personlighed, talenter og evner. Derfor skal vi sikre, at alle børn og unge modtager kvalitetsuddannelse. Det inkluderer materialer, uddannede lærere og egnede omgivelser.

BØRNEBESKYTTELSE

Alle børn har ret til et liv fri fra vold, udnyttelse og overgreb. Børnebeskyttelse handler om at beskytte børn med netop disse ting ved at sikre børn mod børnearbejde, børneægteskaber, vold mod børn, kvindelig omskæring, kønsbaseret vold, familieadskillelse og seksuel udnyttelse. Vold mod børn kan tage mange former – fysisk, emotionel og seksuel – og børn skal beskyttes mod alle former.

SUNDHED

Sundhed er en ressource i hverdagen, der omfatter både fysisk, psykisk og socialt velvære. Ulighed i sundhed påvirker i særdeleshed marginaliserede børn og unge såsom børn der lever i fattigdom og piger. COVID-19 har forværret tilstanden indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og adgang til basale ydelser. Vi arbejder for at give børn og unge viden om sundhed og deres rettigheder.


VORES

PROJEKTER

Sammen med vores partnere ved vi, at børn og unge aktivt kan skabe en fremtid af muligheder, hvis de får den rette støtte


HVEM ER

ORGANISATIONEN

Gennemsigtighed er essensen af 100% for Børnenes arbejde og kommunikation.

da_DK