Sundhed


Ifølge World Health Organization er sundhed en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men en ressource i hverdagen.

DEFINITION

100% for Børnene skal styrke adgangen til sundhedspleje og seksuel og reproduktiv undervisning, målrettet især gadebørn, unge mødre og marginaliserede unge, herunder unge med handicap.
 
Vores programmer giver børn og unge adgang til grundlæggende viden om sundhed – og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder – så de kan træffe informerede valg nu og i fremtiden, hvilket fører til færre frafald i skolen, færre uønskede graviditeter og mere økonomisk selvstændighed. Vi arbejder også med menstruationssundhed, mental sundhed for unge mødre og ikke mindst støtte til sårbare familier, så børn kan vokse op i et kærligt og sikkert miljø, der styrker deres udvikling – fysisk, psykologisk og socialt.

Målsætninger for sundhed

Inden udgangen af 2027 vil 100% for Børnene

 • Sikre menstruationsbeskyttelse samt træning til mindst 40.000 piger, hvoraf 95% er i stand til at rense produkterne uden infektionsrisiko.
 • Øge partnerskaber om adgang til rent vand i slumområder.
 • Tilbyde træning i sundhed og omsorg for 5000 unge mødre med spædbørn.
 • Øge seksuel og reproduktiv sundhedsbeslutningstagen for kvinder og piger.
 • Reducere teenage graviditeter med 70% på de skoler, vi er til stede på.
 • Sikre at mindst 80% af kvinder og unge (både drenge og piger) trænet i SRHR kan træffe informerede sundhedsvalg.
 • Fremme SRHR-adgang og tjenester for børn og unge med handicap i Kibera, Kenya.
 • Skabe tryghedsfremmende SRHR-samtalerum for unge med handicap.
 • Sikre adgang til sundhedsklinikker for mindst 5000 børn og unge.
 • Give 2000 gadebørn adgang til sundhedsklinikker.
 • Sikre adgang til kvalitetsuddannelse for mindst 30.000 børn og unge.


HØJDEPUNKTER 2023

Ungeambassadører bryder tabuer

120

ungeambassadører er trænet i at styrke andre unge inden for seksualitet og reproduktive rettigheder, hvilket nu bidrager til at bryde kulturelle tabuer og stigma omkring seksuel sundhed i lokalsamfund i Kenya.

Styrket seksualundervisning

98

lærere fordelt på 49 skoler i Kenya er blevet uddannet i at bryde tavsheden om seksualitet og reproduktive rettigheder i klasseværelserne. Vores projekt har gjort lærere mere komfortable i at diskutere følsomme emner.

Sundhedsundersøgelse

49

skoler er blevet undersøgt for kritiske områder, der kræver intervention inden for hygiejne og seksuel og reproduktiv sundhed

Forbedret sanitet i Ghana

2.020

unge har fået forbedret deres sanitet og hygiejne i Ghana. 80% af de lokalsamfund, vi var i, har rapporteret større brug af sanitære faciliteter og bedre håndhygiejne.

Menstruationshygiejne

5000

piger fra skoler i Ghana er blevet trænet i menstruationshygiejne.

Menstruationskopper

1.350

piger har fået en menstruationskop i Ghana og Kenya, hvilket har ført til en reduktion i pigernes skolefravær. Et vigtigt skridt for pigernes frihed til at lære og lege hele måneden.

Træning og økonomisk styrkelse i Kenya

17

skoler og 15 kvindegrupper i Kenya, har fået omfattende træning i seksuel reproduktiv sundhed. 65 kvinder blev økonomisk styrket gennem produktionen af poser til menstruationskopper.

Strategiske spor:

da_DK