Sundhed


Ifølge World Health Organization er sundhed en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men en ressource i hverdagen.

DEFINITION


For børn og unge handler sundhed især om retten til den bedst mulige pleje og behandling, rent drikkevand, sund mad og et rent og sikkert miljø at leve i. Børnekonventionen artikel 24 foreskriver også, at alle voksne og børn skal have adgang til information om, hvordan de kan holde sig sikre og sunde. Det inkluderer universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse.

UDFORDRINGER


Som på uddannelsesområdet er der stadig mange udfordringer der skal overvindes, før alle børn har adgang til fuldstændig sundhed. Ulighed i sundhed viser sig igen at være relateret til marginaliserede og udsatte grupper – dvs. børn, der lever i stor fattigdom, børn adskilt fra deres familie, børn med handicap og piger. Især i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed har vi grundet corona set store tilbageskridt de sidste par år. Det kommer til udtryk som stigninger i teenagegraviditeter, kønsbaseret vold, kvindelig omskæring og frarøvelse af adgang til basale sundhedsydelser. Bare i Kenya har vi set en voldsom stigning i antallet af unge piger, der bliver gravide, forlader deres uddannelse og bliver ekskluderet fra deres familie – med fatale følger såsom mødre dødelighed, børnedødelighed og ikke mindst dårlig mental sundhed hos de unge piger.

VORES LØSNING


I 100% for Børnene arbejder vi strategisk med at give børn og unge adgang til fundamental viden om sundhed – og særligt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder -, så de bliver i stand til at træffe informerede valg nu og i fremtiden. Vi arbejder også med menstruationssundhed, mental sundhed for unge mødre og ikke mindst støtte af udsatte familier således, at børn kan vokse op i kærlige og trygge omgivelser som sikrer børns udvikling – fysisk, psykisk og socialt.

Unge piger

700

Har fået udleveret en menstruationskop.

Elever

4080

Er blevet trænet i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Lærere

68

Er blevet kapacitetsopbygget i ungeinddragende metoder og seksualundervisning. Ud af disse er 10 lærere blevet trænet i brugen af menstruationskopper.

Strategiske spor:

da_DK