Læring

Her hos 100% for Børnene tilbyder vi muligheden for at få adgang til undervisningsmateriale. En vigtig del af vores arbejde er at tilbyde det danske civil samfund muligheden for at lære mere omkring verdensmålene, bæredygtig udvikling og problemløsning. hvilket kan være med til at styrke engagement.

The Child Protection Network

I 2019 fokuseret den årlige FN konvention om Barnets Rettigheder for første gang på børn uden forældrepleje. D. 12 November 2019 blev Konventionen (A/RES/74/133) vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling. Konventionen kræver regeringernes aktion for at realisere rettighederne for de børn der har mistet eller er tæt på at miste deres forældrepleje. Denne konvention promovere retningslinjerne for alternativ pleje af børn som den centrale referenceramme af alternativ pleje af børn.

SOS Børnebyerne har i samarbejde med 100% for Børnene, AIDS-Fondet, Danner, ATOS og DMRU modtaget knap 800.000 kr. til kapacitetsopbygning af det danske civilsamfund. I 100% for Børnene glæder vi os meget til samarbejdet-

Med donationerne og den generøse funding fra Globalt Fokus vil The Child Protection Network foretage en serie af seminarer i 2021 og 2022. Seminarerne har primært til måls at styrke kapaciteten af de danske civilsamfunds organisationer for at designe og implementere projekter til børn der har brug for beskyttelse med hensyn til ovennævnte FN konvention fra 2019. Dette vil blive gjort gennem en serie af seminarer der præsentere konceptet ”kvalitets alternativ pleje”.

Workshoppen bliver udført af specialister indenfor alternativ pleje og erfarne samarbejdspartnere fra netværkets medlemmer hvor alle har en markant erfaring når det kommer til at arbejde med afinstitutionalisering af sårbare børn og unge. Seminarrækkerne vil blive drevet af faglige oplæg fra danske og udenlandske eksperter, samt et fokus på deltagerinddragelse og udveksling. Vil fokusere hhv. på årsager til omsorgssvigt og forskellige erfaringer inden for anbringelsesområdet, og på arbejdet med kønsnormer, samt hvordan normarbejdet kan bidrage til at nedbringe voldshændelser i Syd.

Det overordnede mål af sidde projekter er at sikre sig at alle danske CSO’er der arbejder med sårbare børn og unge er bekendte med FN konvention fra 2019, og at de er udstyret med den rette viden omkring de værktøjer der skal til for at arbejde med alternativer til institutionalisering

Projektet er støttet af Globalt Fokus.

da_DKDANISH