Læring

I 100% for Børnene tror vi på, at vidensdeling mellem organisationer, virksomheder og civilsamfund er afgørende. En vigtig del af vores arbejde er at tilbyde det danske samfund muligheden for at lære mere om Verdensmålene og bæredygtig udvikling. Derfor tilbyder vi altid fri adgang til det undervisningsmateriale vi har udviklet.

Det danske børnebeskyttelsesnetværk

I 2019 fokuserede den årlige FN konvention om Barnets Rettigheder for første gang på børn uden forældrepleje. Den 12 November 2019 blev Konventionen (A/RES/74/133) vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling. Konventionen kræver regeringernes fælles indsats for at beskytte og realisere rettighederne for de børn der har mistet eller er tæt på at miste forældreomsorg.

I tæt samarbejde med SOS Børnebyerne, ATOS og CKU har 100% for Børnene været med til at starte det danske børnebeskyttelsesnetværk.

Med funding fra Globalt Fokus vil netværket afholde en serie af seminarer i 2021 og 2022 med fokus på alternativ pleje og børn uden eller i risiko for at miste forældreomsorg. Seminarerne har primært til formål at styrke kapaciteten blandt de danske civilsamfundsorganisationer for at designe og implementere projekter til fordel for børn der har brug for beskyttelse.

Seminarrækken er drevet af faglige oplæg fra danske og udenlandske eksperter, samt et fokus på deltagerinddragelse og udveksling af erfaringer. De forskellige seminargange vil fokusere på årsager til, at børn forlader deres familie, alternativ pleje, frivillighed og meget mere.

Du kan læse mere om det danske børnebeskyttelsesnetværk, tilmelde dig seminarerne eller se tidligere seminarer her.

Værktøjer til ungedrevet forandring

Sammen med Youth Opportunity & Transformation in Africa (YOTA) har vi implementeret projekter i Ghana med fokus på at understøtte unge i at skabe forandringer lokalt og nationalt inden for den bæredygtige udviklingsdagsorden. Det er der kommet flere stærke værktøjer ud af, som vi gerne vil sikre er tilgængelige for andre unge, der ønsker at se en forandring i deres lokalsamfund. Derfor deler vi værktøjerne på tværs af partnere, lande og på vores hjemmeside.

da_DK