Børnebeskyttelse

Alle børn har ret til et liv fri fra vold, udnyttelse og overgreb. Børnebeskyttelse handler om at beskytte børn med netop disse ting ved at sikre børn mod børnearbejde, børneægteskaber, vold mod børn, kvindelig omskæring, kønsbaseret vold, familieadskillelse og seksuel udnyttelse. Vold mod børn kan tage mange former – fysisk, emotionel og seksuel – og børn skal beskyttes mod alle former.

UDFORDRINGER

100% for Børnene skal styrke familier og det sociale sikkerhedsnet i at beskytte børns rettigheder og velbefindende samt i at udvikle effektive børnebeskyttelsesmekanismer.
 
Børnebeskyttelse er et mål i alle vores projekter. Vi arbejder aktivt med børnebeskyttelse gennem projekter, der søger at styrke sårbare familier for at forhindre adskillelse, beskytte gadebørn og generelt sætte børns rettigheder på dagsordenen. 100% for Børnene er medstifter af Det Danske Børnebeskyttelsesnetværk, som bl.a. har udgivet ’Lovende praksisser inden for børnebeskyttelse’.

Målsætninger for børnebeskyttelse

Inden udgangen af 2027 vil 100% for Børnene

  • Sikre at mindst 10.000 forældre kan beskytte deres børns seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.
  • Støtte sårbare familier i at forhindre adskillelse fra deres børn.
  • Styrke lokale NGO’er i at sikre børnebeskyttelse og overvåge implementeringen af omsorgs reformen i Kenya.
  • Udvikle en civilsamfundsstrategi til at bistå den kenyanske regering i gennemførelsen af forebyggende omsorgsarbejde.
  • Uddanne unge og forældre i lovgivning inden for børn beskyttelse og konsekvenser af omsorgsreformen i Kenya.
  • Sikre at mindst 60% af familierne i vores kenyanske programmer har udviklet mekanismer til at beskytte deres børn i hjemmet.
  • Skabe øget politisk opmærksomhed på virkningerne af familieadskillelse, institutionalisering og handicap på tværs af lande.
  • Forbedre fællesskaber mellem og kapaciteter hos gadebørn.
  • Udruste lokale NGO'er med netværk og værktøjer til at skabe muligheder for piger og unge kvinder.


HØJDEPUNKTER 2023

Uddannelse i Børnebeskyttelse

10

medarbejdere fra partnerorganisationer i Syd er blevet uddannet i centrale børnebeskyttelsesmekanismer. De kan nu skabe “safe spaces”, ikke kun i skolerne, men også i deres organisationers arbejdsmiljø.

Ambassadører trænet i Børnebeskyttelse

40

ambassadører i Kenya er blevet trænet i at fremme børnebeskyttelse gennem fortalervirksomhed.

Børnebeskyttelsesnetværk i Kenya

30

organisationer er nu medlemmer af det nyoprettede børnebeskyttelsesnetværk i Kenya! I 2023 er vi startet på at opbygge et netværk for børnebeskyttelse i Kenya, hvor behovet for stærke civilsamfundsorganisationer er stort.

Strategiske spor:

da_DK