Ungdomsengagement


Unge udgør omkring 33 % af befolkningen i Ghana. Alligevel er det sjældent at deres meninger får betydning for de politiske processer som påvirker deres liv. Det vil vi ændre på sammen med vores partner YOTA – Youth Opportunity & Transformation in Africa

Gennem et langvarigt samarbejde med YOTA har vi arbejdet for, at flere unge får indflydelse på politik og bæredygtig udvikling i Ghana. Det har vi bl.a. arbejdet på gennem projekter der har styrket ungdomsorganisationer og deres samarbejde imellem, sikret fredeligere valgperioder, og at den nyligt valgte præsident prioriterer de områder inden for bæredygtig udvikling som betyder noget for den unge generation i Ghana. I et helt nyt projekt skal vi sammen med YOTA sikre, at valgløfterne fra det seneste præsidentvalg i Ghana også bliver efterlevet. Du kan læse mere om vores tidligere og igangværende projekter nedenfor.

da_DK