Youth take lead


Kvalitetsuddannelse til alle er et af de bæredygtige mål som verdens stats- og regeringsledere har besluttet skal være opnået inden 2030. I Ghana er kvalitetsuddannelse yderligere blevet udpeget som ét af de vigtigste prioritetsområder for unge.

Verdensmål 4 handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Før COVID-19 var verdenssamfundet nået langt i forhold til at skabe lige adgang til uddannelse, men med pandemien fulgte nye udfordringer. Uddannelsesområdet har især været ramt med skolenedlukninger i de fleste lande.

I Ghana var lige adgang til kvalitetsuddannelse en udfordring allerede før COVID-19, og problematikken har siden da kun vokset sig større. De ghanesiske skoler har længe kæmpet med for få ressourcer i forhold til at skabe uddannelse af høj kvalitet, herunder at sikre alle adgang til uddannelse. Under COVID-19 har børn og unge i hele Ghana lidt under skolenedlukninger, da ingen brugbare alternativer har været sat op. Det har tydeliggjort en anden kritisk problemstilling, nemlig den manglende adgang til teknologi og IT.

Vores projekt

Under det seneste præsidentvalg blev uddannelse udvalgt som et særligt vigtigt prioritetsområde for ungdommen i Ghana. Der blev givet løfter om en forstærket politisk indsats på området og det er dette løfte som ungdomsorganisationerne nu skal sikre, at politikerne overholder.

I projektet vil fokus være på at styrke ungdomsorganisationer under den nationale ungdomsbevægelse Voices of Youth i 8 udvalgte områder i Ghana på især tre områder

Vores arbejde er finansieret af CISU – Civilsamfund i Udvikling

da_DK