Min stemme, mit valg


Unge mellem 15-35 år udgør omtrent 33% af befolkningen i Ghana. Alligevel har de næsten ingen indflydelse på de politiske beslutninger, der påvirker og handler om dem. De har heller ingen indflydelse på landets arbejde med Verdensmålene. Det vil vi lave om på. 

Under sloganet ‘My Voice, My Vote’ skal vi sammen med vores lokale partner YOTA sikre, at unges perspektiver bliver inddraget i de politiske visioner for Ghana.

Vi har igangsat en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor unge har mulighed for at tilkendegive, hvilket udviklingsområde de finder vigtigst. Resultaterne bliver analyseret af et team af unge og mere erfarne forskere og skal bruges i kampagnen ‘My Voice Counts Too’. Du kan følge resultatet af spørgeskemaundersøgelsen nedenfor.

Indtil nu er det tydeligt, at jobskabelse, uddannelse og sundhed især er vigtigt for de mere end 4000 unge som har udfyldt undersøgelsen. 

I projektet er tv-stationer, radiokanaler og nationale nyhedsmedier med til at løfte de unges perspektiver. De unge vil yderligere få mulighed for at tale direkte med præsidentkandidaterne. Her vil unge fra hele landet få mulighed for at tilkendegive lige netop deres perspektiv på den politiske dagsorden og give deres indput til, hvordan unge i fremtiden kan få større indflydelse.

Vores arbejde er finansieret af CISU – Civilsamfund i Udvikling

da_DKDANISH