Programmer

Sammen med vores partnere ved vi, at børn og unge aktivt kan skabe en fremtid af muligheder, hvis de får den rette støtte.

Sundhed: Vi har udviklet ”Breaking the Silence” (BTS) som en tilgang, der nu er en central del af vores sundhedsprogrammer, designet til at bryde tabuer omkring seksuel og reproduktiv sundhed. Modellen uddanner lærere og unge ambassadører til at skabe trygge miljøer, hvor børn og unge kan lære om deres seksuelle rettigheder og sundhed. I 2023 blev 98 lærere i Kenya trænet til at tage disse følsomme emner op i klasseværelserne, hvilket har gjort dem mere komfortable med at diskutere seksualitet og reproduktive rettigheder.

I vores arbejde med BTS har vi identificeret behovet for bedre adgang til vand, sanitet og hygiejne (WASH); behov som kun vil blive større i de områder, vi arbejder i. Derfor er det en del af vores sundhedsprogrammer at forbedre sanitære faciliteter samt uddanne i god håndhygiejne. I 2023 fik 2.020 unge i Ghana forbedret deres sanitets- og hygiejneforhold, og 80% af de deltagende lokalsamfund rapporterede større brug af sanitære faciliteter og bedre håndhygiejne. Desuden blev 5.000 piger i Ghana trænet i menstruationshygiejne​.

Adgang til menstruationsprodukter er en vigtig del af vores arbejde med sundhed. Gennem uddeling af menstruationsprodukter og træning i deres brug, har vores programmer reduceret skolefravær blandt piger, som ofte skyldes menstruation. Frem mod 2027 vil vi sikre at 40.000 piger har adgang til menstruationsprodukter, hvilket skal føre til en markant reduktion i deres skolefravær. Dette initiativ er en del af en bredere indsats for at sikre, at piger kan fortsætte deres uddannelse uden afbrydelser.

Børnebeskyttelse: 100% for Børnenes tilgang til børnebeskyttelse involverer en omfattende safeguarding og risikokortlægning. Her identificerer og vurderer vi potentielle risici for børns beskyttelse i forskellige miljøer, herunder skoler, indkøb og hjem. Vi arbejder tæt sammen med lokale partnere for at kortlægge disse risici og udvikle strategier til at minimere dem. I 2023 bidrog denne tilgang til skabelsen af trygge læringsmiljøer, hvor børn kan trives uden frygt for misbrug eller udnyttelse​. Derudover træner vi både lærere, lokale ledere og unge ambassadører i at identificere tegn på misbrug og implementere effektive beskyttelsesforanstaltninger. I 2023 blev 10 medarbejdere fra partnerorganisationer i Kenya og Ghana uddannet i børnebeskyttelsesmekanismer, hvilket har gjort dem i stand til at skabe “safe spaces” både i skoler og i deres organisationers arbejdsmiljøer

Etablering og skalering af børnebeskyttelsesnetværk er afgørende for at styrke beskyttelsen af børn på tværs af forskellige regioner. Derfor er vi medstiftere af Det Danske Børnebeskyttelsesnetværk. I Kenya har vi medstiftet Det Kenyanske Børnebeskyttelsesnetværk som er en samlende platform for civilsamfundsorganisationer, linje ministerier  og relevante nationale offentlige myndigheder i forhold til en koordineret indsats til den igangværende National Care Reform i Kenya.

Uddannelse: Vi anvender peer-to-peer til at fremme uddannelse. Ældre elever trænes til at vejlede og støtte deres jævnaldrende i både akademiske og personlige spørgsmål. Denne metode har vist sig særligt effektiv, da elever ofte er mere modtagelige for råd og vejledning fra deres jævnaldrende. Det har især manifesteret sig i pigeklubber i Ghana, hvor ældre piger hjælper yngre med at navigere deres skolegang og personlige udfordringer​​​​.

Uddannelse af lærere er en hjørnesten i 100% for Børnenes indsats for at forbedre kvaliteten af undervisningen. Vi gennemfører omfattende træningsprogrammer med lærere med fokus på inkluderende, kreative undervisningsmetoder og pædagogikker med børnenes stemmer i fokus. Som eksempel blev 90 lærere i Kenya i 2023 trænet i at bryde tavsheden omkring seksualitet og reproduktive rettigheder, hvilket har gjort dem bedre rustet til at håndtere disse emner i klasseværelset​​​​, mens vi udvikler kreative produkter som en del af skolegangen.

Cases på vores arbejde

da_DK