Learning

I 100% for Børnene tror vi på, at vidensdeling mellem organisationer, virksomheder og civilsamfund er afgørende. An important part of our work is to offer det danske civilsamfund muligheden for at lære mere om Verdensmålene, bæredygtig udvikling og problemløsning. Derfor tilbyder vi altid fri adgang til det undervisningsmateriale vi har udviklet.

The Child Protection Network

I 2019 fokuseret den årlige FN konvention om Barnets Rettigheder for første gang på børn uden forældrepleje. Den 12 November 2019 blev Konventionen (A/RES/74/133) vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling. Konventionen kræver regeringernes aktion for at realisere rettighederne for de børn der har mistet eller er tæt på at miste deres forældrepleje.

SOS Børnebyerne har i samarbejde med 100% for Børnene, AIDS-Fondet, Danner, ATOS og DMRU modtaget knap 800.000 kr. til kapacitetsopbygning af det danske civilsamfund. I 100% for Børnene glæder vi os meget til samarbejdet.

Med donationerne og den generøse funding fra Globalt Fokus vil The Child Protection Network foretage en serie af seminarer i 2021 og 2022 med overordnet fokus på kvalitets alternativ pleje. Seminarerne har primært til måls at styrke kapaciteten af de danske civilsamfundsorganisationer for at designe og implementere projekter til børn der har brug for beskyttelse med hensyn til ovennævnte FN konvention fra 2019.

Seminarerne bliver afholdt af specialister indenfor alternativ pleje og erfarne samarbejdspartnere fra netværkets medlemmer, hvor alle har en markant erfaring når det kommer til at arbejde med afinstitutionalisering af sårbare børn og unge. Seminarrækkerne vil blive drevet af faglige oplæg fra danske og udenlandske eksperter, samt et fokus på deltagerinddragelse og udveksling af erfaring. De forskellige seminargange vil fokusere på årsager til omsorgssvigt og forskellige erfaringer inden for anbringelsesområdet, og på arbejdet med kønsnormer, samt hvordan normarbejdet kan bidrage til at nedbringe voldshændelser i Syd.

Det overordnede mål med projektet er at sikre, at alle danske civilsamfundsorganisationer der arbejder med sårbare børn og unge er bekendte med FN konvention fra 2019. Vi arbejder yderligere for, at de er udstyret med den rette viden omkring de værktøjer der skal til for at arbejde med alternativer til institutionalisering

Projektet er støttet af Globalt Fokus.

en_GBENGLISH