100% for Børnene arbejder dér, hvor ingen andre er. 

Organisationen blev stiftet i 2008 af kaospiloten og ildsjælen Signe Møller. Hun kom til Mombasa året før, hvor hun mødte børn og familier på Kibarani losseplads.

De cirka 3000 familier bosiddende i området levede ovenpå og af affaldet, under dårlige sanitære forhold. Ingen NGO ville på det tidspunkt handle. Det ville Signe. Mødet med familierne inspirerede hende til at gøre en forskel – og derfor startede hun organisationen.

I dag arbejder vi i udsatte og marginaliserede områder med lokale partnere omkring de børn og unge som ingen andre vil eller kan hjælpe. Børn der bor og arbejder på lossepladser. Børn der bor på gaden. Børn med handicap. Og børn og unge der lever i marginaliserede samfund.

Børn og unge, hvis stemme sjældent bliver hørt.

Med deres stemmer som pejlemærke sætter vi alt ind på at skabe muligheder og give dem de kompetencer de har brug for. Vi gør det med nærvær, grundighed, viden og handlekraft. Vi gør det ved at samarbejde med små lokale partnere og organisationer som kender lokalbefolkningen og konteksten bedst.

100% FOR BØRNENE ARBEJDER I GHANA OG KENYA

Alle vores projekter er implementeret i tæt partnerskab med lokale NGO’er.

DE TRE SPOR

UDDANNELSE

Adgang til kvalitetsuddannelse er afgørende for børns trivsel, udvikling og fremtidsmuligheder. Det er gennem uddannelse, at børn tilegner sig vigtige livsegenskaber såsom kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning, og det er også her, at børn udvikler personlighed, talenter og evner. Derfor skal vi sikre, at alle børn og unge modtager kvalitetsuddannelse. Det inkluderer materialer, uddannede lærere og egnede omgivelser.

BØRNEBESKYTTELSE

Alle børn har ret til et liv fri fra vold, udnyttelse og overgreb. Børnebeskyttelse handler om at beskytte børn med netop disse ting ved at sikre børn mod børnearbejde, børneægteskaber, vold mod børn, kvindelig omskæring, kønsbaseret vold, familieadskillelse og seksuel udnyttelse. Vold mod børn kan tage mange former – fysisk, emotionel og seksuel – og børn skal beskyttes mod alle former.

SUNDHED

Sundhed er en ressource i hverdagen, der omfatter både fysisk, psykisk og socialt velvære. Ulighed i sundhed påvirker i særdeleshed marginaliserede børn og unge såsom børn der lever i fattigdom og piger. COVID-19 har forværret tilstanden indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og adgang til basale ydelser. Vi arbejder for at give børn og unge viden om sundhed og deres rettigheder.

VORES PARTNERE

Rural Education for Empowerment Program (REEP)

Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK)

Youth Opportunity & Transformation in Africa (YOTA)

Positive Life Kenya (PLK)

Vores mål og metoder fortalt på 2 minutter

da_DK