Poetisk empowerment

Et voksende antal unge piger i Machakos-slumområde i Nairobi er under covid-19 blevet gravide. Mange af pigerne kæmper med følelser af skam og skyld. Gennem poesi vil vi give disse piger en mulighed for at bearbejde følelserne og komme stærkere ud på den anden side.

Som konsekvens af COVID-19 og de restriktioner der har været indført i Kenya i forbindelse med pandemien ser vi en stigning i teenage-graviditeter særligt blandt unge piger i slumområderne omkring Nairobi. Flere af pigerne vi møder har, i et forsøg på at bidrage til familiens overlevelse, tilbudt seksuelle ydelser til fordel for penge eller mad. Andre har oplevet seksuelle overgreb på gaden eller af familiemedlemmer.

Vi ved efterhånden, at en graviditet for en ung pige i Kenya betyder, at al skolegang ophører, og at kun meget få vender tilbage. Vi ved også, at graviditet og fødsel i de fattige slumområder indebærer store risici for de unge piger.

Pigerne har det tilfælles, at de går med tunge følelser af skam og skyld samtidig med, at de skal håndtere det nye ansvar det er at blive nogens mor. Som om det ikke var nok for en unge pige at bære på alt dette, oplever størstedelen også at blive smidt ud hjemmefra og blive ekskluderet fra lokalsamfundet.

Poesi som metode

Fra tidligere projekter har vi erfaret, at poesi og kunsteriske udtryk har en helt særlig evne til at lade personer bearbejde svære og traumatiske oplevelser og følelser. Det er også med til at skabe enestående fællesskaber som holder langt ud i fremtiden. Og så har det vist sig at være et stærkt værktøj til at humanisere vores målgrupper overfor beslutningstagere. I flere af vores projekter bliver digte, sange og andre kunsteriske produkter brugt til at kæmpe for børn og unges rettigheder.

I det her projekt får 15 unge mødre muligheden for at udtrykke deres tanker og følelser gennem en poesi workshop afholdt i samarbejde med vores partner Positive Life Kenya og Poesiens Hus.

I spidsen for Poesiens Hus står Karen Siercke som vil lede workshoppen i Nairobi. Udover at styrke de 15 unge mødre gennem digtskrivning vil Karen også hjælpe med at opbygge PLK’s kapacitet til selv at gennemføre lignende workshops i fremtiden. Efter poesi-workshoppen vil digtene blive samlet i en digtsamling som vores partner Positive Life Kenya i samarbejde med de 15 unge mødre vil dele med lokalsamfundene, offentligt ansatte, NGO’er, uddannelsesinstitutioner og andre beslutningstagere.

Projektet er finansieret gennem CISU – Civilsamfund i Udvikling.

da_DK