Nyheder

NYT SAMARBEJDE MED LEGAL DESK

BETÆNK 100% FOR BØRNENE I DIT TESTAMENTE

Hvis du betænker 100% i dit testamente, går hele beløbet til 100%s arbejde.
100% er som humanitær organisation godkendt og fritaget for at betale arveafgift – hele arven går dermed ubeskåret til foreningens formål.

Alle kan oprette et testamente. Så bestemmer man selv, hvad der skal ske med det, man efterlader sig. I testamentet kan arvebeløbet øremærkes til bestemte ting. Der kan også afsættes et bestemt beløb i form af et legat.

Der er mange formelle regler, der skal overholdes, før et testamente er gyldigt. 100% for Børnene anbefaler derfor, at du kontakter en advokat for at få hjælp til at udfærdige et korrekt testamente, der sikrer, at din formue tilfalder de personer, foreninger eller formål, du har ønsket.

STØT 100%´S ARBEJDE MED ET LEGAT

Det er muligt at give et beløb til 100% for Børnenes arbejde med et såkaldt legat i dit testamente. Legatet til 100% for Børnene er et fikseret beløb, og ændrer således ikke på, hvem der i øvrigt arver efter dig (du kan læse mere om legater her). Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, så du gratis kan lave et legat, der tilgodeser 100% for Børnene.

Du kan oprette legatet, uanset om du allerede har oprettet et testamente eller ej. Du kan prøve det helt gratis, lige så mange gange du vil og det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk

Tryk her for at oprette legatet med Legal Desk

Læs mere ...

Vi har brug for dig

100% for Børnene som en registeret, fradragsberettiget velgørende forening i Danmark, mangler altid medlemmer. Vi håber, du vil støtte vores arbejde med en julehund, der tjener flere konkrete formål heriblandt en opførelse af en ny stor skolebygning i Pebi, som skal føre til skolens statsgodkendelse.

Læs mere ...

2016: Et bageri i Pebi

Inden længe er endnu et år nået til en ende og det er dejligt at kunne berette om en fantastisk forbedring i det igangværende skolehaveprojekt i Pebi. Derudover kan vi glædeligt berette om en udvikling i det bageriprojekt, vi har store forhåbninger om. 

Læs mere ...

2016: Udviklingen i skolehaveprojektet i Pebi

Inden længe er endnu et år nået til en ende og det er dejligt at kunne berette om en fantastisk forbedring i det igangværende skolehaveprojekt i Pebi. Vi har både nyt hvad gælder skolehaveprojektet og et helt nyt bageriprojekt, som du finder en anden artikel om i nyhedsbrevet.

Læs mere ...

Julehilsen fra formanden

Jeg vil gerne indlede med at udtrykke min taknemmelighed over for 100%'s faste støtter, individuelle bidragsydere til lærerlønningerne i Kenya og Ghana, medlemmer og frivillige. Det er dejligt, at mærke at I år efter år bakker op om denne lille dynamiske organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene blandt nogle af verdens fattigste børn. Vi har brug for jer!

Læs mere ...

Julehilsen fra New Hope i Kenya

Japheth og alle børnene på New Hope skole og børnehjem sender jer alle ønsket om en glædelig jul. Der er sket meget godt på New Hope i 2016. De har fået en ny flot spisesal og flotte nationale eksamensresultater. Det skal vi takke jer og Reseindustrins Barnfond for. 

Læs mere ...

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: