Disability is NOT inability


Vi arbejder for et mere inkluderende arbejdsmarked i Kenya med plads til alle


Det gør vi sammen med vores partner APDK fordi vi begge tror på, at alle har noget at tilbyde til samfundet. Sammen har vi derfor sat os for, at holde regeringen ansvarlig for deres løfte til befolkningen og særligt de, der lever med et handicap.

Baggrund

Det estimeres, at 15 % af befolkningen i Kenya lever med en form for handicap. Størstedelen lever i fattigdom og næsten halvdelen er børn under 14 år. De fleste skoler i Kenya har hverken ressourcer eller faciliteterne til at sikre børn og unge med særlige behovs udvikling og skolegang. Det får store konsekvenser for disse børn og unges videre liv og evne til at forsørge dem selv. Oven i det er arbejdsløsheden blandt unge i Kenya høj og særligt unge med handicap er dårligt stillet i forhold til det kenyanske arbejdsmarked.

Det skyldes ikke, at de ikke evner at arbejde, men at der stadig er alt for meget stigmatisering, overtro og ekskludering tilknyttet det at leve med et handicap i Kenya. De unge vi arbejder sammen med vil gerne, men mangler simpelthen muligheden. Det skal vi lave om på.

Den Kenyanske regering har ratificeret FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap og forpligtet sig til, at mindst 5 % af arbejdspladserne i Kenya skal gives til personer med handicap. Virkeligheden forholder sig dog langt fra sådan.

Our Approach

Sammen med vores partner APDK har vi sat os for at holde regeringen og andre essentielle beslutningstagere ansvarlige for deres løfte. Vi tror på, at vi, for at ændre på denne komplekse udfordring, bliver nødt til at sætte ind på flere områder. Derfor har vi valgt at satse på tre gensidigt påvirkende komponenter: unge ambassadører, økonomiske mentorer og APDK’s kapacitet til fortalervirksomhed. Disse tre komponenter skal tilsammen sikre styrkelse af det enkelte individ, den civile organisering og regeringens ansvarstagelse.

Mød dem det hele handler om

De unge ambassadører

10 unge kvinder med handicap er blevet trænet til at være ambassadører. Sammen skal de kæmpe for et mere inkluderende arbejdsmarked i Nairobi. De ti unge kvinder har gennemgået træning i fortalervirksomhed og øget deres selvværd og evne til at addressere beslutningstagere. De har fundet et fællesskab i hinanden som styrker dem individuelt og som gruppe. Og så er det lykkedes dem at skabe mærkbare forandringer for deres jævnaldrende i form af arbejdspladser og praktikpladser i virksomheder og på offentlige kontorer i Nairobi.

Økonomiske mentorer

25 forældre til børn med handicap er valgt ud som økonomiske mentorer. Mentorerne har gennemgået et forløb, hvor de har lært om opstart af ny virksomhed, entreprenørskab, networking og fortalervirksomhed. Hver mentor leder en lokal støttegruppe for yderligere 25 forældre til børn med handicap og har været ansvarlig for at dele deres viden og kompetencer så endnu flere forældre er i stand til at forsørge familien og være en rollemodel for deres børn.

The project is funded by CISU – Civilsamfund i Udvikling.

en_GB