Bliv frivillig

For 100% er de frivilliges indsats afgørende for organisationens udvikling - 100% vokser og der bliver stadigt flere aktiviteter. Som frivillig i 100% kan du være med til at skabe kulturen og have indflydelse på, hvordan vi kommer ud over kanten med vores budskab og hvordan vi kan forbedre arbejdet. Du kan være med på forskellige måder og på mange niveauer alt efter, hvad du har af interesser, erfaringer og ambitioner.

 

Ghana gruppen og Kenya gruppen
VI har faste grupper, der tager sig af et enkelt lands projekter, altså en Ghana gruppe og en Kenya gruppe. De assisterer nye frivillige inden og under ophold i Afrika, samarbejder med partnerne og er med til at udvikle strategier for projekterne - og for 100%.

 

En-dagsfornøjelser

Frivillige laver f.eks. støttekoncerter, fotoudstillinger, deltager i workshops, har stande på festivaler eller til forskellige arrangementer rundt omkring i Danmark - og mange andre ting.

 

Fast del af teamet

Du kan have en fast rolle i baglandet, så du er med til at skabe og udvikle vores projekter og aktiviteter. Vi har også brug for skribenter, der vil skrive historier til hjemmesiden, i samarbejde med vores partnere i Afrika, oversætte fra dansk til engelsk, udarbejde PR materiale osv. Mulighederne er mange!

 

Frivillig i Afrika

Har du lyst til at give en hånd med i Ghana eller i Kenya, vil vores partnere gerne tage imod din hjælp, særligt i Pebi i Ghana og på New Hope børnehjem i Mombasa, Kenya. Vi har desværre ikke ressourcer til at facilitere vores eget frivilligprogram i 100%, så du skal være opmærksom på, at det er på egen hånd, på egen regning og på eget ansvar, at du rejser ud.

Desuden samarbejder vi i med Global Contact, som er MS's voluntørprogram, omkring frivillige til Ghana.

NB! På grund af urolighederne i Kenya sender 100% i øjeblikket ikke frivillige afsted til projekterne i Mombasa.

Læs beretning fra en 100% frivillig i Kenya

Læs beretning fra en 100% frivillig i Ghana 

 

Du kan også tilmelde dig vores 100% til Børnene frivilliggruppe på Facebook.

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: