Projekter

Københavns professionshøjskole

Københavns professionshøjskole

Der er mange engagerede studerende, som gerne vil have praktisk erfaring under deres uddannelse. Det vil vi gerne hjælpe dem med!

100% for Børnene samarbejder med Københavns professionshøjskole om at skabe praktikforløb for deres socialrådgiver-studerende.

Læs om tidligere praktikanters erfaringer med 100%:

Camilla Cecilie Nielsen:
"100% stod til rådighed under hele min praktik, både ift. faglige, personlige og kulturelle udfordringer. Dette foregik over ugelige skypemøder, og mailkorrespondance. - Min praktik i Ghana udfordrede mig fagligt, både ift. struktur, kultur forskelle og metodegrundlag, udfaldet af dette blev for mig at lære at tænke ud af boksen, samt forsøge ikke at lade dette være en hindre for at se den forskel man gør for målgruppen. - På nuværende tidspunkt er jeg som frivillig i 100% med i en ansøgningsproces, hvor fokus  er på ghanesiske hjemløse. Jeg ser det klart som en fordel, at jeg har været i praktik i Ghana, og kan bidrage med mine egne erfaringer. Jeg gør meget brug af de personlige kompetencer jeg har opnået, i form af den måde jeg tilgår mine arbejdsopgaver med stort gåpåmod, selvstændiggørelse og en øget forståelse for kulturelle baggrunde."

Viola Mercedes Riis Warny:
"Uforudsigelighed er som oftest mindre tilstedeværende i en dansk kontekst, idet arbejdspladser som udgangspunkt er meget struktureret, velorganiseret samt skemalagt. I en udlandspraktik forestiller jeg mig derimod at uforudsigelighed vil blive en stor del af min hverdag, både fagligt og socialt, hvilket jeg finder meget appellerende. Denne uforudsigelighed vil kunne skabe andre former for muligheder og udvikling, der ikke vil kunne findes i en national praktik. Alt dette vil i sidste ende forme udførelsen af mit sociale arbejde og dermed medbringe erfaringer og kompetencer der vil blive relevante i mit fremtidige arbejde som socialrådgiver. Jeg mener derfor at udlandspraktik er en helt unik mulighed for at få nye personlige kompetencer og en anderledes faglig viden om socialt arbejde udenfor Danmarks grænser. Jeg føler mig meget privilegeret over at jeg skal i praktik i Ghana i samarbejde med 100% for børnene."

Signe Kjærgaard Jensen:
"Det mest fantastiske og lærerige ved at være i praktik igennem 100% i Pebi, Ghana, var at arbejde i en hel anden kontekst end hvad jeg vant til med mange forskellige mennesker - på tværs af køn, alder, sprog og kulturel baggrund. En unik oplevelse - både personligt, men i særdeleshed også fagligt som Interkulturel Socialrådgiver."


 

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: