Projekter

Projekter i Kenya 2019

Projekter i Kenya 2019


KIB1
I Kenya har 100% for Børnene følgende fire projekter:

Kibarani: Børnene på lossepladsen
Vores skoleprojekt i Kibarani var organisationens allerførste projekt. Dengang var der ingen skole i området – og mange af børnene arbejdede på lossepladsen med deres forældre for at sikre indtægt til familien. Kibarani er et ekstremt fattigt slumområde udenfor Mombasa. De fleste af de familier, som bor her, finder deres mad og indtægter på den nærtliggende losseplads.

Skærmbillede 2018 09 05 kl. 13.57.21
Der en rammende forskel på de børn, der går i skole, og de der ikke gør. De børn, der har skolen som et helle er mere udadvendte og bedre ernærede. Skolen er ikke bare et fristed, men en kapacitetsopbyggende institution hvor børnene lærer at tænke kritisk og selvstændigt.

Samtidig opnår børnene selvtillid i kraft af de nationale eksamener og årlige translokationsfester, hvor deres resultater bliver fejret sammen med lærere og familie. Vores ambition er at sikre skolen som et fortsat fristed for børnene, som på sigt kan rumme endnu flere børn – og have mere plads til kreative og kunstneriske initiativer i undervisningen.


APDK: Børn og unge med særlige behov
Næsten 2 millioner børn i alderen 0 til 14 år lever med et handicap i Kenya. Mennesker med handicap ønsker at være en del af samfundet. Det bliver muligt, når samfundet inkluderer og sikrer rettigheder for mennesker med handicap. 

100% for Børnene støtter børn med særlige behov - nogle børn har medfødte lidelser, mens andre har pådraget sig skader gennem arbejdet på lossepladsen i Kibarani.

Vi arbejder med Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) om at forbedre vilkårene for børn med særlige behov. Børnene bor i et af de fattigste slumområder i Mombasa. Vi arbejder med genoptræning, ernæringsvejledning og omsorg. Vi støtter også vores lokale partner i fortalervirksomhed rettet mod at nedbryde fordomme og marginalisering af mennesker med handicap.

Et meget konkret resultat er, at flere forældre har fået støtte til at etablere en lille virksomhed. Det betyder bæredygtighed. De kan forsøge familien samtidig med at de kan bringe børnene med på arbejde. Forældrene viser dermed, at man sagtens kan deltage i lokalsamfundet, selvom man har et særligt behov. Læs vores bestyrelsesforkvindes beretninger fra projektet i Magasinet for unge med særlige behov og her.


Skærmbillede 2018 09 05 kl. 14.01.02


New Hope: Børnene på børnehjem

New Hope børnehjem og skole i Kenya er en rigtig succeshistorie. Stedet startede oprindeligt med 7 børn, men havde allerede efter tre måneder 18 børn boende. I øjeblikket bor og spiser 67 forældreløse børn, som ellers ville bo på gaden, på New Hope foruden de ca. 715 børn og unge fra de omkringliggende slumområder, som går på skolen.

Skærmbillede 2018 09 12 kl. 14.21.50

New Hope børnehjem og skole er i dag tæt på at være bæredygtig – og 100% vil over de næste år fase den økonomiske støtte til stedet ud.

Vores ambition med dette fantastiske sted er at gøre det til en rollemodel og et forbillede for andre 100% samarbejdspartnere. Vi tror på lokal vidensdeling og udvikling – og på at den positive bæredygtig udvikling på New Hope kan reproduceres mange andre steder til gavn for mange flere børn. Blandt andet i vores arbejde med Kiotani børnehjem og skole. Her samarbejder vi med Positive Life Kenya om at skabe tryggere rammer for børn og unge fra slummen. 

Skærmbillede 2018 09 05 kl. 13.53.01

Seksualitet på skoleskemaet
Reproduktive rettigheder og homoseksualitet er et vigtigt og tabubelagt emme for mange unge mennesker i Kenya. På de fleste skoler bliver der ikke undervist i seksuelle rettigheder – og mange unge mangler derfor viden. I 100% har vi igennem årene erfaret at mange unge kvinder bliver gravide under deres skolegang. Det betyder, som oftest, at deres uddannelse stopper. Derfor vil vi have mere snak om seksualitet, sundhed og rettigheder i kenyanske klasseværelser. Sammen med både piger og drenge og skolelærere starter vi et nyt projekt omkring et gængs tabu: kropslighed og seksualitet.

Vi samarbejder med Periamma, Positive Life og Help Mission Development Service om et pilot oplysningsprojekt, som fokuserer på at styrke lærere og fattige unges viden om køn, reproduktiv sundhed og seksuelle rettigheder. Vi arbejder med lærere og elever på 24 skoler i nogle af de største slumområder i Nairobi og på landet i Rift Valley. Det gør vi gennem en participatorisk tilgang baseret på danske deltagerorienterede metoder. Projektet er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU). Læs den lokale projektkoordinators beretninger fra projektet her


 

 

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: