Projekter

Projekter i Ghana 2019

Projekter i Ghana 2019

Pebi Kids
I Ghana har 100% følgende fire projekter, der alle er særligt fokuseret på, at forebygge migration til storbyen Accra. Her søger mange unge et bedre liv, men ender på gaden og/eller med at arbejde på den store losseplads for elektronisk affald, Agbogbloshie. Derfor arbejder vi med skabe muligheder for uddannelse og indkomst i landområderne - og med at skabe alternativer for de børn og unge som nu lever på gaden og på lossepladsen. 

Børn og unge på gaden i Accra
100% for Børnene og Catholic Action for Street Children (CAS) har i en årrække haft et partnerskab for at synliggøre og styrke rettighederne blandt Accras gadebørn. CAS er en central spiller i forhold til gadebørn i Accra, primært i form af direkte serviceydelser rettet mod gadebørn. I samarbejdet med 100% for Børnene har CAS lagt en større indsats i holdningsbearbejdelse af offentligeden omkring gadebørns situation. Dette arbejde har været finansieret af CISU - Civilsamfund i Udvikling. Det vigtigste mål med projektet er, at de rette ansvarlige (den ghanesiske stat) får opbygget motivation, kapacitet og netværk, i forhold til i stigende grad selv at tage ansvar for gadebørnsproblematikker i Accra, suppleret af NGO indsatser.

Projektet har også givet gadebørnene en stemme gennem medier og kampagneaktiviteter, hvor de selv har kunne dele deres stærke beretninger om vilkårene og livet på gaden. Flere af børnene har et hårdt og farligt arbejde på lossepladsen Agbogbloshie i Accra, hvor drengene på billedet også befinder sig. Abass viser stolt sit certifikat frem, som han har fået for sin indsats i vores peer-to-peer program, hvor ældre gadebørn oplæres i rettighedsarbejde på gadeplan. Ældre gadebørn bliver dermed et styrket ’talerør’ i ønsket om statslig anerkendelse af gadebørnsproblematikker - men også en vigtig støtte for yngre gadebørn. 

I 2017 begyndte vi at arbejde med digtskrivning for at styrke gadebørnenes stemmer - og som en måde for dem at blive hørt. To frivillige med akademiske erfaringer inden for litteraturvidenskab fik idéen. CAS har i 2018 undervist intet mindre end 789 drenge og 748 børn i at læse og skrive: "Digtoplæsninger, sang og drama har hjulpet børnene med at få tillid, med at kommunikere mere effektivt, og det har lært dem, hvordan man arbejder sammen som et team," fortæller CAS.


IMG 8542

Ambassadører for Verdensmålene
I 2019 fortsætter det internationale samarbejde om at nå FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling inden 2030. ‘Ligestilling mellem kønnene’ og ‘Mindre ulighed’ er to af de mål som hele verden skal samarbejde om at muliggøre. Det er vigtigt, at det ikke kun er organisationer, politikere eller virksomheder som skal definere, hvordan vi kommer i mål.

Derfor arbejder vi på, at give unge mennesker mulighed for at påvirke den globale udviklingsagenda med det formål, at de skal være med til at skabe positive forandringer for dem selv, deres familie og deres land. Unge mellem 15-35 år udgør omtrent 33% af befolkningen i Ghana. Alligevel har de næsten ingen indflydelse på de politiske beslutninger, der påvirker og handler om dem. De har heller ingen indflydelse på landets arbejde med Verdensmålene. Sammen med den ghanesiske organisation Youth Empowerment Synergy (YES-Ghana) har vi startet et projekt, der skal ændre på dette. De unge skal turde italesætte og udfordre de kulturelle normer og konventioner som gør det svært for dem at engagere sig. Kun på den måde, kan vi skabe de rigtige rammer for at ungdommen får den viden, der skal til, for at de kan blive beslutningstagere. I projektet skal vi både lave undervisningsmateriale, etablere 20 Verdensmåls-ungdomsorganisationer og organisere nationale skrivekonkurrencer med det formål, at styrke de unges stemmer og etablere bæredygtige rammer for, at de kan blive hørt. Projektet skal også styrke de ungdomsorganisationer, der allerede eksisterer. Projektet er finansieret af CISU - Civilsamfund i Udvikling.


Børn og unge i Pebi
Der lever mere end 100 børn i Pebi og endnu flere i de omkringliggende landsbyer. De har i mange år ikke haft mulighed for at gå i skole. Det har de nu.

For at de mere end 120 børn som går på skolen kan koncentrere sig i undervisningen, har vi med midler fra Kavlifondet etableret en køkkenhave. Køkkenhaven giver dagligt et nærigrigt måltid mad til skolens børn. Det betyder også, at de får lov til at gå i skole af deres forældre i stedet for at deltage i arbejdet med at skaffe mad. Der er også blevet etableret et bageri, som skaber arbejdspladser og indtægt til det lille samfund.

Det næste store projekt er en statsgodkendt skole. Vi er derfor gået sammen med Ingeniører Uden Grænser (IUG) om at bygge en ny skolebygning finansieret af Operate. Den nye skolebygning er vigtig for Pebis bæredygtighed, da den vil betyde en anerkendelse af det lille samfund fra den ghanesiske stat – samt en fremtidssikring for at staten dækker de omkostninger, som er forbundet med at drive en skole. I et samfund hvor de fleste lever for under 1 USD om dagen er det altafgørende for børnenes uddannelse.


Skærmbillede 2018 09 05 kl. 14.29.20


Børn og unge på landet
Unge pigers uddannelse er en ret og ikke et privilegium. Det er det budskab vores samarbejdspartner Rural Education for Empowerment Programme (REEP) spreder i landområderne i det nordlige Ghana. Gennem deres radioprogrammer, når de ud til mere end 2 millioner lyttere og forældre.

Programmerne handler om at bevidstgøre forældrene om vigtigheden af uddannelse. Desværre er der stadig mange unge piger, som ikke når længere end til grundskolen – selvom ambitionerne og drømmene rækker langt videre.

Med midler fra Kavlifondet har vi etableret skoleklubber, hvor unge kvinder undervises i at tænke kritisk, selvstændigt og stille spørgsmål ved kvindens traditionelle rolle i det ghanesiske samfund. De lærer gennem rollespil, præsentationer og digtskrivning. Pigerne fungerer som rollemodeller og bruger deres viden aktivt til at undervise andre piger. De laver også teaterforestillinger i landsbyerne for visuelt at vise hvordan og hvor meget piger og kvinder kan bidrage til samfundet. Pigerne fortæller om projektet her

 

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: