Seksuelle rettigheder i Kenya


Vi arbejder med at styrke seksualundervisningen på 34 skoler i Kenya. På den måde er vi med til at mindske børnegraviditeter, kønssygdomme og derfor også antallet af unge, der dropper ud af grundskolen.


De unge i Kenya går rundt med for mange spørgsmål alene; alene fordi det er tabu at have de spørgsmål.

“What cause HIV AIDS when one do sex?” “Why do men and women do sex?” “Is it real that love without sex is like tea without sugar?” “What is puberty?” “Why do boys have wet dreams at night?” “What should I do when I get raped?” “My father wants to sleep with me – is that normal?” “Can somebody work if he/she is a (HIV) positive?” “Why is life sometimes hard?” “What can I do to avoid bad company?” “Why do human beings do sex?”

Seksuelle og reproduktive rettigheder er vigtige og tabubelagte emmer for mange unge mennesker i Kenya. På de fleste skoler bliver der ikke undervist i køn, graviditet og pubertet – og mange unge mangler derfor viden. I 100% har vi igennem årene erfaret at mange unge kvinder bliver gravide under deres skolegang. Det betyder, som oftest, at deres uddannelse stopper. Derfor vil vi have mere snak om seksualitet, sundhed og rettigheder i kenyanske klasseværelser. Sammen med både piger, drenge og skolelærere har vi startet et nyt projekt omkring et gængs tabu: kropslighed og seksualitet.

Vi samarbejder med Periamma, Positive Life og Help Mission Development Service om at styrke lærere og fattige unges viden om køn, reproduktiv sundhed og seksuelle rettigheder.

I slumområderne omkring Nairobi er der mange børn, hvis forældre arbejder som prostituerede. På landet omkring Baringo County er der mange piger, som dropper ud af skolen på grund af graviditet. Vi arbejder derfor med lærere og elever på 34 skoler i Nairobi og på landet i Baringo County. Det gør vi gennem en participatorisk tilgang baseret på danske deltagerorienterede metoder. Projektet er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Læs den lokale projektkoordinators beretninger fra projektet her og hør Camilla og Camilla fra 100% for Børnene læse nogle af de spørgsmål op, som vi får af unge, vi arbejder med i projektet:


Lærernes holdninger

da_DK