New Hope - Børn og unge på børnehjem

New Hope børnehjem og skole i Kenya er en rigtig succeshistorie. Stedet startede oprindeligt med 7 børn, men havde allerede efter 3 måneder 18 børn boende. I øjeblikket bor og spiser 54 børn, som ellers ville bo på gaden, på New Hope, foruden de ca. 613 børn fra de omkringliggende slumområder, som nu går i New Hope børnehave og skole.

Siden 2008 har 100% indgået i partnerskab med New Hope Børnehjem og skole. Her har vi blandt andet støttet:

Opførsel af nye sovesale
Nyt køkken
Vaskestande
Legepladser
Frugthaver
Dækning af sundhedsudgifter for børnehjemsbørnene
Kvartalsmæssige sundhedstjek af børnehjemsbørnene
Lønninger til børnehjemmets personale

New Hope Børnehjem -og skole er i dag tæt på at være bæredygtig – og 100% vil over de næste år fase den økonomiske støtte til stedet ud.

Vores ambition med dette fantastiske sted er at gøre det til en rollemodel og forbillede for andre 100% samarbejdspartnere. Vi tror på lokal vidensdeling og udvikling – og på at den positive bæredygtig udvikling på New Hope kan reproduceres mange andre steder til gavn for mange flere børn.

 

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: