Gadebørn i Mombasa

100 % samarbejder med den lokale NGO, WEMA Centre i Mombasa, om at iværksætte initiativer, der sætter fokus på vilkår og rettigheder for gadebørn i Mombasa. Blandt aktiviteterne er oprettelsen af et netværk blandt cirka 50 organisationer, der arbejder med gadebørn i Mombasa - hvis man står sammen, kan gadebørnenes rettigheder bedre sikres.

Situationen for børn i Mombasa er blevet værre. Dette ses blandt andet ved at flere organisationer bliver ekstra opmærksomme på børns velfærd, og donorers øgede interesse i lovgivning der skal sikre børns rettigheder, så som The Children's Act, hvilket kan være hjælpsomt. Dog er det de færreste familier som lever på gaden, der har oplevet forbedring trods de gode intentioner.

 

Familier bryder sammen, i samfundet er der en negativ attitude over for gadebørn, der er problemer med HIV/AIDS, børneprostitution, børnearbejde, børnetrafficking og nogle af de dokumenterede årsager til dette er, at lovgivningen som skal sikre børnenes rettigheder ikke bliver håndhævet, hvilket har konsekvenser for både børnene og deres forældre.

 

 

thumb gadebørn

I 2013 blev der arbejdet på en 'I AM' kampagne, der handler om at lette gadebørns adgang til fødselsattester og ID kort, basale nødvendigheder for f.eks. at opnå adgang til sygehuse og skole. WEMA arbejder desuden med et hjem for gadebørnene, hvor blandt andet en del tidligere sexarbejdere bor og bliver trænet til en bedre fremtid.

CISU

Her i 2014 har 100 % og WEMA fået bevilget et CISU projekt – WEMA ON THE MOVE. Projektet omhandler styrkelse af WEMA Centres position som lokal aktør indenfor fortalervirksomhed, i forhold til rettigheder for gadebørn. En gruppe 'peer to peer' agenter trænes og vil få som opgave, at agere bindeled til gadebørn - og unge, der derigennem sikres en stemme, deltagelse og indflydelse på den organisation, der netop har sikring af gadebørnenes vilkår som mål og her får gadebørnenes stemme frem i lyset.

 

 

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: