APDK - for børn med særlige behov

 

I mange udviklingslande har mere end 10 procent af befolkningen et handicap. En stor del af dem er arbejdsløse, udstødte, stigmatiserede og dør i en tidlig alder. Ydermere viser undersøgelser, at handicappede tilhører den mest sårbare og udsatte gruppe i verdens udviklingslande. Deres levevilkår er forringede og kun en meget lille del får en uddannelse. Derfor er det vigtigt at netop denne gruppe tilbydes særlig hjælp så tidligt som muligt.

 

100% for Børnene samarbejder med Association for the Physically Disabled in Kenya (APDK), som arbejder på Port Reitz Childrens Hospital i Mombasa. Gennem samarbejdet er der blevet etableret et 'Støt et handicappet barn' program, hvor 100% til Børnene sponsorerer 15 børn, der gennem programmet hos APDK kan forbedre deres chancer i livet.

 

Programmet, som 100% samarbejder med APDK omkring, støtter børn med forskellige former og grader af handicap. I programmet fokuseres der på børn fra de fattige og socialt belastede slumområder i Mombasa. I disse områder er indkomsten for familierne under 2 US dollars om dagen og for at skaffe mad er familierne afhængige af de nærliggende lossepladser.

 

I APDK's programmer tilbydes børnene særlige proteinrige diæter, fysioterapi samt proteser og genoptræning. Ydermere er en vigtig del af APDK's arbejde at forældre til børn med handicap tilbydes undervisning. Formålet er at forældre kan varetage og støtte deres barn, og derigennem ændre den generelle opfattelse af handicap i lokalsamfundet.

 

Det koster ikke mere end 20 kroner om dagen, at have et barn tilknyttet programmet, men de 20 kr. kan betyde, at barnet får en langt bedre tilværelse end frygtet, og være medvirkende til at holdningen i lokalsamfundet til mennesker med handicap forbedres.

 

fysioterapi

 

Billedet er fra Port Reitz. Begge børn er spastisk lammede og er i gang med en fysiologisk behandling af APDK's behandlere.

 

Målet med samarbejdet mellem 100% til Børnene og APDK, er at nå ud til så stort et antal børn som muligt og at på sigt at udvide dette program, da antallet af handicappede børn desværre er meget højt i slumkvarterene omkring Mombasa. Programmets mål er at give handicappede børn fra de fattige og socialt belastede områder en mulighed for at være til gavn og blive en accepteret del af samfundet. Hvilket er baggrunden for at 100% for Børnene har valgt at samarbejde og støtte APDK's arbejde.

 

 

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: