100% to the Children


Doner til børnene

DKK 100,00
DKK 500,00
DKK 1.000,00
DKK

 

 

Nyhedsbrev

bulk email service

Projekter i Kenya

I Kenya har 100% følgende fire projekter:

 

Kibarani børnehave -og skole

Det oprindelige projekt, som startede det hele. Handler primært om at forbedre forholdene for børnene her og nu, gennem sundhed og uddannelse, samt at støtte arbejdet med at sikre rettighederne fremover, så de ansvarlige myndigheder tager over.

 

Børn med særlige behov

Fysisk handicappede børn og børn med andre særlige behov er en meget udsat gruppe. Nogel børn har medførte lidelser, mens andre har pådraget sig skader på grund af arbejde på lossepladsen i Kibarani, der pga. ringe sanitære forhold ofte kan ende med ampution af lemmer. 100% støtter fysioterapi, proteser og rådgivning - mens vi arbejder på at sikre forholdene og få børnene væk fra lossepladsens usikre arbejdsplads. 

 

New Hope børnehjem

Et børnehjem, der åbner op for en del af Mombasa's mange forældreløse børn, der her finder et trygt sted at vokse op. New Hope har en skole tilknyttet, med omkring 400 børn.

 

Gadebørn i Mombasa
De er alle vegne, gadebørnene. Så snart nogle bliver indsluset på børnehjem, kommer der nye til. Derfor arbejdes der i 100% projektet både med årsager og løsninger - men også med at skabe nogle gode tilbud til de børn, der er endt på gaden.

 

 

CAS børn