Gadebørn i Accra

CAS Ghana (Catholic Action for Street Children) er en af 100% for Børnenes samarbejdspartnere i Ghana. CAS Ghana blev stiftet i 1992 - og arbejder i Ghanas hovedstad Accra, under rammen af den katolske kirke, som en national ghanesisk NGO.

Det kortsigtede mål hos CAS Ghana er at hjælpe "ude af skole" børn med at vinde værdighed til at udvikle sig til respektfulde borgere i samfundet. Det langsigtede mål er at tilbyde børnene træning og vejledning, så de kan starte uddannelse eller finde passende beskæftigelse til at opbygge deres fremtidige liv. Der er omkring 62.000 "ude af skole" børn, i området omkring Accra (Greater Accra). Mange af disse børn bor på gaden, hvor de lever som tiggere, prostituerede, kriminelle etc. Flere kæmper ligeledes med misbrugsproblemer.

CAS Ghana driver, som deres kerneopgaver, en række projekter rettet mod gadebørn i Accra. Alle projekterne har en holistisk tilgang til arbejdet med gadebørn - og sigter mod en varig og stabil ændring i det enkelte barns liv gennem formel uddannelse eller oplæring i et håndværk.

 

Du kan læse mere om CAS Ghana og deres forskellige projekter på organisationens hjemmeside: Drop in Centre (house of refuge), Hopeland, uddannelse, og sponsorater

CAS Ghana arbejder også en del med fortalervirksomhed for at kaste lys over de mange badvedliggende årsager til gadebørnsproblematikken i Ghana. Det er dette arbejde, 100% støtter, og det blev muligt i 2013, da 100 % og CAS Ghana fik bevilget et projekt gennem CISU, som blev udgangspunktet for det videre samarbejde. I dag har vi vores andet CISU projekt, sammen. 

 

CISU-projektet handlede om, at CAS Ghana gennem projektets oplysningsaktiviteter skulle gøre sig nogle nyttige erfaringer med oplysningsarbejde og fortalervirksomhed – altså en intern kapacitetsopbygningsproces, der skulle give mening. I den forbindelse ville en gruppe hos CAS styrke arbejdet med at sikre bedre betingelser for og samarbejdsrelationer i forhold til gadebørn i Accra. Denne gruppe på 6 personaler foretog i projektet en række workshops blandt studerende på videregående uddannelser for at påvirke de studerende til at anskue gadebørnsproblematikken i sin kompleksitet og invitere til at arbejde for en stærkere politisk prioritering og mere bæredygtige løsninger. Dette i kraft af, at det netop er de samme studerende, der inden længe vil sidde på vigtige poster i den offentlige administration, i medierne og som samfundsdebattører generelt. Projektet blev afsluttet i starten af 2014.

 

I foråret 2014 fik 100% bevilget et reframingprojekt gennem CISU, hvor der blev etableret samarbejde mellem musiker og rapper, Delasi, CAS Ghana og flere andre partnere. Overskriften på projektet og det samtidig lidt provokerende opråb var, "Unheard Voices". Som produkt af projektet er der blevet produceret en mini-dokumentar og en musikvideo. I denne ramme ser man unge mennesker med agens, rytme, attitude, værdier, holdninger - og ikke mindst stemme!

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: