Deinstitutionalisering af Machakos gadebørn

Et voksende antal af Machakos gadebørn ender med at tilbringe det meste af deres liv på institutioner. Problemet med at børn flytter ud på gaderne og videre til intuitioner bliver adresseret af Positive Life Kenya (PLK) og 100% for Børnene ved at afprøve nye metoder

Gadebørn i Machakos amt i Kenya skubbes ud på gaderne af desperation og i den tro at de ikke har andre steder at gå. Et voksende antal af Machakos gadebørn ender med at tilbringe det meste af deres liv på institutioner – Dette har vist sig at havde negative virkninger på børnenes velvære, rettigheder og fremtidige muligheder. Blandt de gadebørn der bliver institutionaliseret ender størstedelen i korrektionsfaciliteter, børnehjem mm. Uden nogen kontakt til deres familie og lokalsamfund.

Positive Life Kenya (PLK) har arbejdet med denne gruppe børn fra Machakos gennem de sidste 8 år, hvilket inkludere aktiviteter der fokusere på rehabilation, opsporing af familie og især levering af basale tjenester som mad, tøj og give de mest udsatte børn adgang til uddannelse.

I Machakos bor de fleste børn på gaden hovedsageligt som et resultat af fattigdom og fattigdomsrelateret problemer hvilket inkludere vold, misbrug, omsorgssvigt og blive forladt af deres familie. UNICEF har fortaget sig et studie hvilket fremviste at 76% af børn i Kenya har oplevede en eller anden form for vold, det kan være alt fra seksuelt, fysisk eller følelsesmæssigt.

En anden vigtig årsag til, at børn forlader deres familie og lokalsamfund, er stigmatisering og diskrimation i forbindelse med HIV / AIDS – enten hvis en eller begge forældre er inficeret eller af barnet selv er smittet.  En essentiel årsag forbundet med dette stigma er skadelige kulturelle praksisser såsom omskæring og tidligt ægteskab.

Dette tvinger især unge piger til at forlade deres familier for at beskytte sig selv Alle disse ovenstående grunde er med til skubbe børn ud på gaden og potentielt ind i institutioner, der kan give dem det nødvendige, de har brug for at overleve.  Alle disse ovennævnte grunde skubber børn ud på gaden og potentielt ind i institutioner, der kan give dem det nødvendige, de har brug for for at overleve. Selvom dette på overfladen ser ud som en bedre mulighed, har mange undersøgelser vist de skadelige virkninger på børn, der vokser op på institutioner, og der er set en bevægelse mod familiebaseret pleje i Afrika de sidste år.

I dette pilotprojekt prøver Positive Life Kenya (PLK) og 100% for børnene (100%) nye strategiske metoder at løse problemet med, at børn flytter til gaderne og ind i institutioner – især i Machakos amt. Derfor er det overordnede mål med dette pilotprojekt at styrke PLK’s kapacitet til at være i stand til at planlægge og udføre bæredygtige aktiviteter, der adresserer de grundlæggende årsager til, at børn forlader deres familier for at flytte til gaden.

Den empiriske erfaring og den genererede viden, der er indsamlet ved test af disse nye strategiske metoder, vil blive brugt i en samarbejdende skabelsesproces med andre ligesindede NGO’er for at sætte dem i stand til at handle samlet om denne sag og med tiden advokere og påvirke beslutningstagere i Kenya for at løse problemet anderledes end i dag, hvor Kenya er meget afhængig af institutionalisering.

Projektet er finansieret gennem CISU – Civilsamfund i Udvikling.

da_DKDANISH