Ambassadører imod stigma


I 2019 startede vi et nyt projekt som skal være med til at nedbryde stigma og fordomme om mennesker med handicap i Kenya


I projektet sætter vi særligt fokus på unge kvinder med handicap. De oplever ofte tripel-diskrimination på grund af deres sociale status, deres køn og deres handicap.

I Kenya er mennesker med handicap en stærkt marginaliseret gruppe. De oplever at blive ekskluderet fra sociale fællesskaber, arbejdsmarkedet og politisk indflydelse.

Sammen med vores partner Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) er vi i gang med at styrke 10 unge kvinder. Vi skal styrke deres synlighed i civilsamfundet og overfor lokale myndigheder. De 10 unge kvinder har gennemgået træning i rettigheder og er blevet styrket i deres præsentationsevner og selvtillid. Sammen skal de nu ud i deres lokalsamfund og på skoler for at fortælle om, hvordan det er at leve som ung kvinde med handicap. Ambassadørernes mål er at forme politiske, kulturelle og sociale processer så der på sigt kan skabes bedre vilkår for piger og kvinder med handicap. De ti ambassadører kalder sig for ‘The Pretty 10’ og de har allerede gjort stort indtryk.


The Pretty 10

Jeg er med til at skabe opmærksomhed, så det barn der er i skole lige nu ikke behøver at gennemleve dét som jeg har gennemlevet. Det er en smertefuld oplevelse, så jeg vil ikke have, at noget som helst barn – nogen som helst pige – skal opleve det jeg har oplevet. – Deborah Nzisa

fortæller Deborah Nzisa

Hver af de ti ambassadører har deres egen historie om, hvordan det er at leve med et handicap. Nogle har oplevet at blive ekskluderet fra skolen og det sociale fællesskab med kammeraterne. Andre har oplevet at blive udnyttet af drenge, arbejdsgivere eller en helt trejde. Fælles for dem alle er, at de ønsker at blive mødt som mennesker først og fremmest.

Du kan høre tre af ambassadørernes fortællinger i videoen nedenfor.


COVID-19 opdatering

Corona spredes fortsat i hastigt tempo i store dele af Afrika. I Kenya stiger smitteantallet stødt og regeringen har besluttet at holde skoler lukket indtil januar 2021. Pandemien har stor indvirkning
på hele befolkningen og især de allermest svage og sårbare befolkningsgrupper.

For de ti ambassadører betød corona, at de måtte stoppe alle de planlagte besøg på skoler og i lokalsamfund til stor ærgrelse for dem, vores partner og os.

De ti kvinder nægtede dog at smide den viden og de kompetencer de havde opnået gennem projektet i glemmebogen og besluttede derfor at blive en aktiv del af bekæmpelsen af corona. I samarbejde med vores partner Association for the Physically Disabled of Kenya er de ti ambassadører derfor blevet trænet i, hvordan man beskytter sig selv og andre mod smitte med COVID-19 virussen.

De er netop nu i gang med at besøge udvalgte små lokalsamfund for at sprede denne viden, nedbryde misinformation om virussen og støtte mennesker med handicap i risiko for smitte og yderligere stigmatisering. Du kan følge med i ambassadørernes arbejde på vores
Facebook og Instagram.

Projektet er finansieret af CISU – Civilsamfund i Udvikling.

da_DKDANISH