100% to the Children


Doner til børnene

DKK 100,00
DKK 500,00
DKK 1.000,00
DKK

 

 

Nyhedsbrev

bulk email service

Danmark

 

Som en del af 100% for Børnenes arbejde og løbende organisationsudvikling, er der stor interesse for at indgå samarbejde og etablere strategiske partnerskaber med andre udviklingsorganisationer i Danmark. 

 

Derudover er 100% medlem af udviklingsnetværket NGO Forum, af Børne - og Ungdomsnetværket og af CISU - og kan derigennem benytte sig af f.eks. kursustilbud og ansøge om midler fra CISU's projektpulje. 

 

Som en del af 100 %'s oplysningsarbejde bakker vi også op om Verdens Bedste Nyheder, både til den årlige kampagnedag og ved løbende at formidle de gode historier fra partnerorganisationerne i Kenya og Ghana.

 

100% har i 2012 og i 2013 ansøgt og fået bevilget containere gennem Genbrug til Syd-programmet, der i øjeblikket administreres gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

I forhold til indsamling og renovation af de effekter som sendes gennem Genbrug til Syd, har 100 % ved begge forsendelser indgået samarbejde med produktionsskolen MultiCenter Syd, hvor deres internationale afdeling har varetaget en del af det praktiske arbejde.