Partnere

En vigtig del af strategiarbejdet, som startede tilbage i 2011, har været fokuseret på at udvikle 100% fra at være en hjælpeorganisation til at blive en udviklingsorganisation, der har hjælpearbejde som en sideløbende indbygget komponent.

 

En naturlig del af dette arbejde har været en udvidelse af organisationens fokusområder fra primært at omfatte tjenesteydelser (såsom adgang til mad, sundhed og uddannelse) til i stigende grad at fokusere på kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed.

Denne strategiændring og udvidelse har afstedkommet, at 100% i 2014 har fået bevilget to projekter gennem CISU. Et i Ghana med partnerorganisationen REEP Ghana, og et i Kenya med partnerorganisationen WEMA Centre.

 

100%´s aktiviteter i Afrika vil fremadrettet blive opdelt i:

- en udviklingsorienteret del (kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed)

- en velgørenhedsdel (tjenesteydelser)

 

Disse to sideløbende og komplementære elementer vil være at finde i alle vores projekter, og søgt integreret i alle vores partneres arbejde.

 

Med afsæt i professionaliseringen af organisationen har vi etableret en række strategiske partnerskaber med udviklingsorganisationer i henholdsvis Kenya og Ghana. Vores mål er at have tre solide partnere i hvert samarbejdsland. Formålet med disse partnerskaber er fortsat at hjælpe flest mulige børn (lossepladsbørn, gadebørn, forladte børn og handicappede børn) på den bedst mulige måde over længst mulig tid - vores oprindelige og fortsatte mission.

 

100%´s strategiske partnerskaber i Kenya og Ghana i 2014/2015:

 

KENYA 

New Hope Childrens Home (børnehjemsbørn)

Wema Centre (gadebørn)

Sct. Patricks (børn på lossepladser og i slum)

APDK (børn med særlige behov)

 

GHANA

Catholic Action for Street Children (gadebørn)

FCDC (marginaliserede børn)

REEP Ghana (gymnasiepiger)

Volunteer to Change (marginaliserede børn)

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: