Vision/strategi


"At hjælpe flest mulige børn, på den bedste måde og over længst mulig tid."

 

Sådan er det. Vi finder sammen med vores partnere de bedste måder at hjælpe børnene videre i verden på og sørger for at følge dem så lang tid som muligt, for at indsatsen bærer frugt. At vi gerne vil kunne hjælpe endnu flere børn på denne måde, er indbegrebet i vores vision - der er masser af udsatte børn i Ghana og Kenya.

 

Strategi

Vi er i gang med at udvikle 100% fra at være primært en hjælpeorganisation til at være en udviklingsorganisation, der har hjælpearbejde som en sideløbende, indbygget komponent. Som en naturlig del af dette ligger også en udvidelse af organisationens fokusområder, der tidligere hovedsageligt har været tjenesteydelser (mad, sundhed, adgang til uddannelse), men nu i stigende grad vil omfatte elementer af kontinuerlig kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Således vil 100% til børnene arbejde med en velgørenhedsdel og en udviklingsdel.

 

Velgørenhedsdelen

100% vil fortsat have en stærk velgørenhedsdel og arbejde for at sikre børnene i Ghana og Kenya opnår adgang til uddannelse, sundhed og andre relevante serviceydelser i lokalsamfundet. Dette vil på sigt betyde, at børnene herigennem ville kunne opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem bedre i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund - samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder.

 

Udviklingsdelen

Der er bred enighed om, at man ikke kan opnå udvikling alene gennem levering af basale serviceydelser til fattige lande og befolkninger. Der er brug for yderligere kapacitetsopbygning af både civilsamfund og statslige institutioner i udviklingslandene, med henblik på at styrke deres kompetencer til at planlægge og gennemføre egne udviklingsaktiviteter.

 

100%'s aktiviteter vil fremadrettet blive opdelt ifølge disse to ben, en udviklingsorienteret del og den fortsatte velgørenhedsdel. Den udviklingsorienterede del vil omfatte kapacitetsopbygning/fortalervirksomhed, hvorimod velgørenhedsdelen fortsat vil omfatte tjenesteydelser. Disse to sideløbende elementer vil oftest være at finde i alle vores projekter og søgt integreret i alle vores partneres arbejde.

 

Download vores strategidokument.

Bliv medlem og støt en god sag

Det koster kun 100 kr. om året at bevare sit medlemskab, der løber fra januar og året ud. Det er da ikke meget, når man tænker på, hvor meget det betyder for 100% for Børnene. Så meld dig ind, forny dit medlemsskab eller giv en god ven en gave, der gør godt: