Succeshistorier


Børnene på New Hope børnehjem


Et børnehjem kombineret med en skole kan forandre et helt lokalsamfund. I et partnerskab med det kenyanske ægtepar Japheth og Violet, har vi haft en drøm om at udvikle New Hope skole og børnehjem – og det har påvirket levestandarden i nabolaget.

New Hope børnehjem og skole i Kenya er en rigtig succeshistorie. Stedet startede med at huse 7 børn fra den omkringliggende slum, men havde allerede efter tre måneder 18 børn boende. I øjeblikket bor og spiser 67 forældreløse børn, som ellers ville bo på gaden, på New Hope foruden de ca. 715 børn og unge fra de omkringliggende slumområder, som går på skolen.

Japheth og Violet er det kenyanske par, der tog initiativ til skolen og børnehjemmet, og det er dem, som vi lige siden har arbejdet med for at vækste stedet. New Hope børnehjem og skole er i dag bæredygtigt – og 100% har derfor kunne fase den økonomiske støtte til stedet ud.

Vores ambition med dette fantastiske sted er at gøre det til en rollemodel og et forbillede for andre 100% samarbejdspartnere. Vi tror på lokal vidensdeling og udvikling – og på at den positive bæredygtig udvikling på New Hope kan reproduceres mange andre steder til gavn for mange flere børn. Blandt andet i vores arbejde med Kiotani børnehjem og skole. Her samarbejder vi med Positive Life Kenya om at skabe tryggere rammer for børn og unge fra Mlolongo slum i Nairobi.

Camilla Legendre, 100% for Børnenes daglige leder, fortæller her om, hvordan vi i et stærkt partnerskab har opbygget dette fantastiske sted.

“Den strategi som vi har udviklet for New Hopes bæredygtighed, bruger vi til at udvikle andre projekter. New Hope er på den måde en rollemodel, ” fortæller Camilla Legendre, 100% for Børnenes daglige leder. 

Siden 2008 har 100% for Børnene indgået i partnerskab med New Hope Børnehjem og skole. Her har vi blandt andet støttet:

Opførsel af nye sovesale

Nyt køkken

Vaskestande

Legepladser og frugthaver

Dækning af sundhedsudgifter for børnehjemsbørnene

Kvartalsmæssige sundhedsudgifter for børnehjemsbørnene

Lønninger til børnehjemmets personale

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Børn og unge i Pebi

Der lever mere end 100 børn i Pebi og endnu flere i de omkringliggende landsbyer. De har i mange år ikke haft mulighed for at gå i skole. Det har de nu.

Vi er gået sammen med Ingeniører Uden Grænser (IUG) om at bygge en ny skolebygning finansieret af Operate og Rambøll Fonden. Den nye skolebygning er vigtig for Pebis bæredygtighed, da den vil betyde en anerkendelse af det lille samfund fra den ghanesiske stat – samt en fremtidssikring for at staten dækker de omkostninger, som er forbundet med at drive en skole. I et samfund hvor de fleste lever for under 1 USD om dagen er det altafgørende for børnenes uddannelse.

For at de mere end 120 børn som går på skolen kan koncentrere sig i undervisningen, har vi med midler fra Kavlifondet etableret en køkkenhave. Køkkenhaven giver dagligt et nærigrigt måltid mad til skolens børn. Det betyder også, at de får lov til at gå i skole af deres forældre i stedet for at deltage i arbejdet med at skaffe mad. Der er også blevet etableret et bageri, som skaber arbejdspladser og indtægt til det lille samfund.

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
da_DK