Deinstitutionalisering af Machakos gadebørn

Et voksende antal af Machakos gadebørn tilbringer det meste af deres liv på institutioner. Den tendens vil vi gerne modarbejde. Derfor har vi startet et projekt i samarbejde med vores partner Positive Life Kenya, hvor vi sammen skal afprøve nye metoder i arbejdet med at bringe gadebørnene tilbage til deres familier.

Gadebørn i Machakos amt i Kenya skubbes ud på gaderne af desperation og i den tro, at de ikke har andre steder at gå hen. Årsagerne til, at børn ender på gaden kan hovedsageligt ses som et resultat af fattigdom og fattigdoms-relaterede problemer. Det inkluderer vold, misbrug, omsorgssvigt og eksklusion fra deres familie.

Et voksende antal af de børn der ender på gaden tilbringer det meste af deres liv på institutioner. Det har gennem flere undersøgelser vist sig, at have store negative indvirkninger på børnenes velvære, rettigheder og fremtidige muligheder. Blandt de gadebørn der bliver institutionaliseret ender størstedelen i korrektionsfaciliteter og på børnehjem. Uden nogen kontakt til deres familie og lokalsamfund.

De bagvedliggende årsager

Udover fattigdom og fattigdomsrelaterede problemer er en anden vigtig årsag til, at børn forlader deres familie og lokalsamfund, stigmatisering og diskrimination i forbindelse med HIV / AIDS. Det kan enten være hvis en eller begge forældre er inficeret eller, at barnet selv er smittet.

En årsag til at især unge piger giver afkald på deres familie og lokalsamfund er den stadige brug af skadelige kulturelle praksisser såsom omskæring og tidligt ægteskab. Dette tvinger især de helt unge piger til at forlade deres familier for at beskytte sig selv.

Alle disse ovenstående grunde er med til skubbe børn ud på gaden og potentielt ind i institutioner. Insitutionerne tilbyder dem de basale ting de har brug for, for at overleve, men studier har efterhånden vist, at institutionerne gør mere skade end gavn og en bevægelse mod familie-baseret pleje har været undervejs i Kenya og andre dele af Afrika.

Projektets metoder

100% for Børnene har i samarbejde med Positive Life Kenya udarbejdet et pilotprojekt som skal afprøve nye strategiske metoder til at løse problemstillingen omkring børn der flytter ud på gaderne og derefter ind på institutioner. Et af projektets vigtigste mål er at styrke vores partners, Positive Life Kenya, kapacitet til at adressere problemstillingen på en bæredygtig måde og som samtidig tager fat om de grundlæggende årsager til, hvorfor børn flytter i første omgang. Vores håb er, at vi på den måde ikke blot symptombehandler, men tager hånd om roden til problemet, så børn i fremtiden kan vokse op i deres familie eller alternativ pleje af høj kvalitet.

De erfaringer vi høster i pilotprojektet vil blive draget med ind i en samskabelsesproces med andre ligesindede NGO’er i Kenya. Målet er at skabe et netværk af organisationer der er i stand til at implementere bæredygtige løsninger for de børn der ender på gaden og/eller i institutioner. På sigt er vores håb, at netop dette netværk kan være med til at løfte problemstillingen op på politisk niveau og advokere for, at de kenyanske beslutningstagere på sigt arbejder for at afskaffe institutionalisering i Kenya.

The project s funded through CISU – Civilsamfund i Udvikling.

en_GB