Engagementsarbejde i Danmark

En vigtig del af 100% for Børnenes arbejde er at være tilstede i det danske civilsamfund for at styrke engagementet for bæredygtig udvikling og de mål, vi kæmper for.


Vi sætter fokus på unge-engagement og bæredygtig udvikling, når vi er på festivaler og messer i hele landet.

I årenes løb har vi blandt andet samarbejdet med et folkekøkken om at sætte fokus på sult, deltaget i Grøn KBH for at fortælle om bæredygtighed, arrangeret en aften i Poesiens Hus med fokus på kreativ skrivning i udviklingsarbejde og været på Sjællandsfestivalen for at oplyse om handicappedes rettigheder i Kenya.

Den danske arrangør af slotsmesser, CHPevent, støtter os med gratis stande, hvilket vi er utroligt glade for. Kontakt os på col@100pct.org, hvis du har en messe eller lignende, så vi kan nå ud til flere med vores budskaber og projekter. Vi sælger også kunsthåndværk lavet af de børn og unge, vi arbejder med og fortæller historierne bag produkterne.

Samarbejde med danske organisationer

Som led i vores arbejde har 100% for Børnene interesse i at etablere samarbejde og aftaler om strategiske partnerskaber med andre udviklingsorganisationer i Danmark. Derfor samarbejder vi lige nu med Ingeniører uden Grænser og Periamma, mens vi løbende indgår i erfaringsudveksling med andre danske organisationer. Vi er også medlem af flere netværk for udviklingsorganisationer herunder Verdens Bedste Nyheder, CISU og i kommittéen i Globalt Fokus.

Børn som formidlere

Børns tilgang til verden er umiddelbar og ofte uden de samme fordomme som vi ellers kan få opbygget gennem et langt liv. De ser på fattigdom og ulighed med andre øjne, og bemærker først og fremmest mennesket bag. Derfor arbejder vi sammen med 4 børnereporterer om at skabe formidling i Danmark. Vores ønske er at gøre globale problematikker konkrete gennem det personlige møde.

Samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner

100% for Børnene holder oplæg og laver fondsfinansierede projekter med danske folkeskoler. Det har til formål at gøre FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling håndgribelige for lærere og elever. Samtidig vil vi udbrede kendskabet til, hvordan mindre NGOer arbejder med udvikling.

Vi samarbejder også med højere uddannelsesinstitutioner om både praktik og engagementsprojekter i Danmark. Vi sender flere gange om året socialrådgiverstuderende fra Københavns Professionshøjskole i udlandspraktik og har også udviklet et læringsmateriale til uddannelsen.

Kreativ aktivisme

Kreativ skrivning er et middel til selvstændig tænkning og et alternativ til udenadslære, fordi det giver de unge lov til at udtrykke sig. Vi har brugt kreativ skrivning i vores CISU-støttede oplysningsprojekt Poetic Empowerment: Youth in Dialogue 2017, som nytænker hvordan kreativ skrivning og udviklingsarbejde kan spille sammen. Digtsamlingen af samme navn er et produkt af den platform, der blev skabt til at unge gadebørn og marginaliserede piger i Ghana kunne fortælle om deres erfaringer og udveksle dem med jævnaldrene fra to danske skoler i Randers. Du kan købe digtsamlingen for 200,- inkl. porto og dermed støtte vores projekter. Doner 200,- her og oplys os om dit køb ved at skrive en email til col@100pct.org, så sørger vi for forsendelsen.

Kreativ skrivning er integreret i REEP-projektet og CAS-projektet, hvor børnene nu er begyndt at fremføre ghanesiske digte og skrive egne digte for at ‘empower’ deres stemmer og fortælle deres egne historier. Samtidig fungerer den som undervisningsmateriale på de to danske skoler og på centret for gadebørn (Catholic Action for Street Children) i Accra, hvor gadebørnene nu styrker deres stemmer igennem digtskrivning.

da_DK