100% for Børnene arbejder der, hvor ingen andre er.

STØT UDSATTE BØRN I KAMPEN MOD CORONA!

Flere udsatte børn og familier er allerede ramt af corona i Kenya og Ghana. Tusindvis er i risiko for at blive smittet og blive alvorligt syge. De har brug for vores hjælp, hvis de skal klare sig igennem pandemien.

Udsatte børn og voksne har brug for akut hjælp i slumområderne i Kenya og Ghana. Derfor har vi brug for DIN støtte. Giv et enkelt livsvigtigt bidrag til et hygiejne-kit – eller støt fast og hjælp udsatte børn og unge hver dag.

At blive hjemme er ikke en mulighed for børnene og deres forældre. Derfor er sæbe og adgang til vand essentielt i kampen mod corona.

I 100% for Børnene arbejder vi for, at alle vores projekter skal blive økonomisk bæredygtige.

I 100% for Børnene arbejder vi for, at alle vores projekter skal blive økonomisk bæredygtige. Projekterne handler derfor bl.a. om opstart af små virksomheder for børnenes familier, selvforsynende køkkenhaver og regulering af ‘school fees’ således at de familier med den største indkomst betaler mere til vores skoler. Derfor arbejder vi også med lokale partnerskaber: Vores lokale partnere skal lære af hinanden.

Vi arbejder især med at skabe adgang til kvalitetsuddannelse. Uddannelse er essentielt for økonomisk bæredygtighed. Børnene skal have relevante kvalifikationer for at kunne få et arbejde. Derfor er uddannelse af lærere også en del af vores arbejde. Den viden lærere giver børnene om sundhed og rettigheder er afgørende for, at de kan gå i skole, få et job og fastholde det.

100% for Børnene arbejder især med

Skolegang

Vi startede med at støtte 2 skoler i Kenya. Nu har vi styrket undervisningen på mere end 28 skoler i Kenya og Ghana, sikret mere end 2000 børn og unge adgang til en uddannelse og kapacitetsopbygget mere end 60 lærere. Vi arbejder også med danske skoler med fokus på at engagere unge i Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

Sundhed og trivsel

Vi har sikret mere end 1100 børn adgang til et måltid mad dagligt. Vi kombinerer skolegang med mad for at sikre at forældre i særligt udsatte områder lader deres børn komme i skole. Vi arbejder også med at give børn med særlige behov adgang til terapi og leg for at styrke deres trivsel. På 24 skoler i Kenya forebygger vi smitte af kønssygdomme og unges graviditeter.

Partnerskaber

Vi ved at partnerskaber for handling er det vigtigste værktøj i vores udviklingsarbejde. Derfor har vi mere end 20 partnere i Ghana, Kenya og Danmark. Vi finder sammen med vores partnere de bedste måder at støtte børn og unge på for at indsatsen bliver bæredygtig. Derudover hjælper vi også sårbare partnere med at blive stærkere.

Oplysning

Fortalervirksomhed er en integreret del af alle vores projekter. Vi uddanner vores målgrupper og partnere i at påvirke beslutningstagere og medborgere. Igennem radio og video er nået ud til mere end 2.000.000 mennesker med vores budskab om pigers rettighed til en uddannelse i Ghana og mere end 70.000 mennesker med vores budskab om gadebørns rettigheder.

Seneste artikler

100% for Børnene og FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

FNs Verdensmål skaber rammen for alle vores projekter på den måde, at vi arbejder med at sikre fremgang, hvad gælder de udfordringer, som målene adresserer. Men vi kan ikke nå i mål med Verdensmålene, hvis ikke vi har civilsamfundet med. I vores projekter formidler vi derfor Verdensmålene til børn og unge i Danmark, Ghana og Kenya. Det har f.eks. taget form som projektet Poetic Empowerment, der med udgangspunkt i Verdensmålene havde til formål at skabe dialog og kulturel udveksling mellem børn bosat i hhv. Danmark og Ghana.

VERDENSMÅL 17
PARTNERSKABER FOR HANDLING

Hvor 100% for Børnene i starten arbejdede med velgørenhed, arbejder vi nu med udvikling. Vi oplever, at udvikling går hånd i hånd med globale partnerskaber. Det gælder samarbejde på tværs af vores partnere i Danmark, Ghana og Kenya, men også involvering af de mennesker som projekterne berører. Vi arbejder derfor altid for at skabe relationer som kan opretholde sig selv og som kan opretholde projekterne i fællesskab.

VERDENSMÅL 4
KVALITETSUDDANNELSE

At give børn en tryg hverdag med faste rammer er et fokus som er gennemgående for vores projekter. Skolen er en institution som kan tilbyde dette. Alle børn har ret til uddannelse uagtet om de er handicappede, forældreløse gadebørn eller bor på en losseplads.

VERDENSMÅL 10
MINDRE ULIGHED

De børn vi arbejder med kommer fra meget fattige familier og/eller er handicappede i kulturer hvor fattigdom og handicap bliver betragtet som mindreværdigt. For mange gadebørn og handicappede børn oplever at få frataget deres politiske stemmer. Vi ønsker derfor at oplyse om deres rettigheder.

VERDENSMÅL 3
SUNDHED OG TRIVSEL

For at børn kan trives i skolen skal de have energi. Det får de fra deres kost. Alt for ofte er det måltid, de får på skolen, det eneste de får. Sammen med vores partnerorganisationer etablerer vi madprogrammer, så børnene minimum får et dagligt måltid. For at sikre at handicappede børn også har adgang til sundhed, arbejder vi tæt med sundhedsklinikker om at hjælpe de forældre, der ikke selv kan sikre deres børn den nødvendige pleje.